Over Klasse-Educatie

Klasse-Educatie helpt leerlingen van middelbare scholen met het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière. Dit doen wij in samenwerking met scholen. Door intensieve, persoonlijke begeleiding kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen leerlingen het hele jaar worden aangemeld voor:

  • Huiswerkbegeleiding (alleen op het Gerrit Rietveld College of St. Gregorius College)
  • Bijles voor alle schoolvakken (vmbo, havo, vwo, gymnasium) in Utrecht

Middelbare scholen kunnen ons benaderen voor verschillende projecten. Denk hierbij onder meer aan:

  • lente- en zomerscholen
  • Surveilleren van toetsen of op leer(pleinen)
  • Ondersteuning in de klas
  • En veel meer

Sterk door samenwerking met school

Door onze samenwerking met middelbare scholen is onze huiswerkbegeleiding en bijles extra relevant. Wij kennen de scholen waar wij werkzaam zijn goed en weten wat er van leerlingen wordt verwacht. De samenwerking met school is voor ons en leerlingen erg prettig. Zo kunnen wij toegespitste begeleiding bieden op een voor leerlingen vertrouwde plek. Naast huiswerkbegeleiding en bijles bieden wij scholen diverse andere diensten aan.

Betrokken, betaalbaar en sociaal

Doordat wij onze diensten op school mogen aanbieden, kunnen wij onze tarieven scherp houden. Graag werken wij nauw samen met onze partnerscholen waardoor wij goed weten wat er speelt en wat er van leerlingen wordt verwacht. Ook maken wij het voor een klein aantal leerlingen uit minder financieel draagkrachtige gezinnen mogelijk om gratis huiswerkbegeleiding te volgen. Op deze manier houden wij onze diensten niet alleen kwalitatief goed maar ook laagdrempelig en sociaal.

Nauwe samenwerking met school vinden wij van groot belang voor de ontwikkeling van leerlingen die bij ons huiswerkbegeleiding krijgen. Wij sluiten in ons aanbod altijd aan bij de werkwijze en visie van school, om discrepantie in werkwijze of methode te voorkomen en resultaten van leerlingen te optimaliseren. Naast huiswerkbegeleiding helpen wij school graag ook met andere diensten. Door onze flexibele medewerkers kunnen wij tal van werkzaamheden incidenteel, tijdelijk of structureel uitvoeren.

Persoonlijke leerlingbegeleiding op een vertrouwde plek

Wij geloven dat goede leerlingbegeleiding en goed onderwijs staan en vallen bij de mensen die dit verzorgen. Gemotiveerde studenten en ervaren begeleiders vormen in onze ervaring een ideaal team om leerlingen succesvol te helpen en te motiveren. Door in kleine groepen te werken en in alle gevallen te zorgen voor voldoende diversiteit aan kennis (alfa en bèta), bieden wij hoogwaardige begeleiding aan leerlingen van middelbare scholen. Wij selecteren onze medewerkers zorgvuldig op kennis maar ook op sociale- en didactische vaardigheden. Daarnaast trainen wij onze studenten zelf extra op het gebied van didactiek. Want ieder kind is anders en goede begeleiding is maatwerk.